Warsztaty
25.08.2022

Gimnastyka dla seniorów metodą Moshe Feldenkraisa

Pięć starszych osób ćwiczy na łące.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy seniorów oraz osoby, które mają trudności z poruszaniem się na zajęcia ruchowe prowadzone metodą Moshe Feldenkraisa. Praca tą metodą odbywa się w komfortowych warunkach, w przyjazny sposób, ze szczególną uważnością na potrzeby grupy. Zajęcia poprowadzi Aldona Chróściewicz.

  • Czwartki: od 7 lipca do 25 sierpnia, godz. 11.00-12.00
  • Miejsce: POLIN na Łące (zielony skwer przy Muzeum POLIN od strony ul. Lewartowskiego)
  • Uwaga: W przypadku załamania pogody zajęcia będą przeniesione do budynku Muzeum
  • Wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy:
    • w godz. 10.00-15.00 pod numerem: 22 471 03 01 wew. 2, e-mail: [email protected]
    • miejsca należy rezerwować z tygodniowym wyprzedzeniem.

Podczas zajęć wykorzystywana jest metoda "Świadomość poprzez ruch" – nauczyciel werbalnie, w sposób łatwy i łagodny, prowadzi uczniów przez określone sekwencje ruchowe.

Uczniowie są instruowani, jak respektować swoje ewentualne ograniczenia i pracować w zakresie pełnego komfortu i łatwości. Każdy ćwiczy we własnym tempie – tworzy to atmosferę pełną akceptacji, pozbawioną elementów negatywnej oceny i współzawodnictwa. Nacisk jest położony na odkrywanie nowych możliwości ruchowych, obserwację jakości ruchu, śledzenie wewnętrznych procesów, które podczas niego zachodzą.

Aldona Chróściewicz – Certyfikowana Nauczycielka Metody Feldenkraisa, Master of Art of NLP, trenerka mentalna, z wykształcenia jest lekarzem medycyny, od czasów studiów rozwija zainteresowania związane z terapią manualną.

Moshe Feldenkrais (1904-1984) – izraelski fizyk i inżynier, jednocześnie wyjątkowy sportowiec – jako jeden z pierwszych w Europie uzyskał czarny pas w judo i niemal do końca życia go nauczał, był też wyjątkowym obserwatorem z niezwykłą umiejętnością syntezy wszelkiej dostępnej mu wiedzy. W opracowanej przez siebie metodzie Feldenkrais koncentruje się na indywidualnym, holistycznym podejściu do ciała i jego rozwoju. Udowadnia, że przez całe życie nasz układ nerwowy zachowuje zdolność tworzenia nowych połączeń, reorganizacji starych, a co za tym idzie – może tworzyć nowe, lepsze bądź inne wzorce ruchu i zachowań.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl