Nauka
3.12.2020 - online

Historiografia żydowska przed Zagładą

Pierwsze ze spotkań w ramach nowego cyklu "Debaty na temat najnowszych publikacji z zakresu studiów żydowskich" poświęcone publikacji dr Natalii Aleksiun "Świadoma Historia. Polscy historycy żydowscy przed Holokaustem", koncentruje się na celach i spuściźnie żydowskich historyków tamtego czasu.

  • 3 grudnia (czwartek), godz. 20.00 CET/2.00pm EST
  • Spotkanie na platformie Zoom
  • Zapisy trwają do 3 grudnia, do godz. 14.00 CET

O autorze:

  • Dr Natalia Aleksiun wykłada współczesną historię Żydów w Touro College, Graduate School of Jewish Studies w Nowym Jorku. Jest współredaktorką, wraz z Antonym Polonsky’m i Brianem Horowitzem, książki Writing Jewish History in Eastern Europe (2016), autorką publikacji na tematy związane z polskimi Żydami. Była m.in. stypendystką w Institute of Contemporary History w Monachium i w Wiesenthal Institute for Holocaust Studies w Wiedniu oraz Pearl Resnick Postdoctoral Fellow w Center for Advanced Holocaust Studies, US Holocaust Memorial Museum, w Waszyngtonie.

Moderator:

  • Prof. Antony Polonsky: profesor emeritus, Holocaust Studies, Brandeis University. Specjalizacje: historia Żydów w Europie Wschodniej i badania nad Zagładą. Założyciel i wiceprezes Institute for Polish-Jewish Studies w Oksfordzie oraz American Association for Polish-Jewish Studies, Cambridge, MA. Absolwent i doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, członek Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Historycznego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prelegenci: 

  • Dr Kamil Kijek: historyk i socjolog. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Zainteresowania naukowe: historia Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i XX wieku, związki teorii społecznej z historią polityczną, społeczną i kulturową, historia syjonizmu i społeczności żydowskiej Ziemi Izraela / Palestyny w XIX i XX wieku.
     
  • Dr Joshua Zimmerman: profesor historii, Eli and Diana Zborowski Professorial Chair, w Katedrze Studiów nad Zagładą i Historii Żydów Europy Wschodniej, Yeshiva University. Doktorat z historii porównawczej uzyskał na Uniwersytecie Brandeis.

Opis wydawcy na temat książki "Świadoma Historia. Polscy historycy żydowscy przed Holokaustem":
Littman Library of Jewish Civilization i Liverpool University Press, 2020 >>

Publikacja, oparta na wnikliwych badaniach, podkreśla historyczną spuściznę naukowych dokonań polskich Żydów w okresie międzywojennym, analizowaną w kontekście politycznym i społecznym. Gdy obywatele żydowscy walczyli o swoje miejsce w Polsce, która świeżo odzyskała niepodległość, grupa pełnych zapału, zafascynowanych historią żydowskich uczonych poświęciła się tworzeniu poczucia przynależności polskich Żydów, walcząc jednocześnie o ich prawa jako mniejszości etnicznej. Klimat polityczny utrudniał im – niezależnie od płci – karierę akademicką; swoje wysiłki, by tworzyć i upowszechniać historię polskich Żydów, musieli więc kontynuować nauczając poza uniwersytetami i publikując w naukowych i popularnych czasopismach. Poprzez wprowadzenie znanych Żydów do panteonu bohaterów godnych uczczenia, a także dbanie o pamięć o ważnych rocznicach, starali się wykuć społeczność świadomą swojej przeszłości, dziedzictwa kulturowego i osiągnięć. Równie istotne były ich wysiłki przeciwdziałania wzrastającej wrogości wobec Żydów w ówczesnym dyskursie publicznym. Podkreślając rolę intelektualistów i społeczne znaczenie naukowców oraz nauk historycznych, niniejsze opracowanie nadaje nowy wymiar rozumieniu polsko-żydowskiego świata w okresie międzywojennym.

 

Cykl debat odbywa się w ramach Global Education Outreach Program
 

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH