Nauka
Zgłoszenia do 31.07.2019

Jak prowadzić badania biograficzne? - warsztaty

Warsztat z metody biograficznej dla młodych badaczy
Opis grafiki: na białym tle napis w ramce po lewej: Biographies and Politics, napis poza ramką po prawej: The Involvement of Jews and People of Jewish Origin in Leftists Movements in 19th and 20th Century Poland, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Warsztat z metody biograficznej dla młodych badaczy, których celem jest wsparcie początkujących naukowców w prowadzeniu badań biograficznych.

  • 30 listopada (sobota), zgłoszenia do: 31 lipca, udział bezpłatny

Czasy, w których badania biograficzne ograniczały się do obrazu życia „wybitnych mężczyzn” i –rzadziej – „wybitnych kobiet”, dawno minęły. Od tego czasu powstało wiele opracowań, świadczących o ogromnym potencjale studiów nad biografiami indywidualnymi i grupowymi czy samą perspektywą biograficzną w badaniach historycznych. Metoda ta zapewnia wgląd w emocje i sposób myślenia ludzi w przeszłości, pozwala uświadomić sobie, jak złożone bywały polityczne i osobiste decyzje osób zaangażowanych w przemiany historyczne.

Biografistyka zajmuje szczególne miejsce w studiach żydowskich, pozwala bowiem na analizę złożonych wyborów tożsamościowych. Podobną problematykę można zresztą zaobserwować także w studiach nad mniejszościami, w tym religijnymi, oraz w studiach nad migracjami, historią społeczną czy historią idei.

Muzeum POLIN zaprasza doktorantów i młodych badaczy (do 3 lat po doktoracie) do udziału w jednodniowym warsztacie, którego celem jest wsparcie początkujących naukowców w prowadzeniu badań biograficznych.

Warsztat odbędzie się 30 listopada 2019 i poprzedza konferencję naukową "Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce" (1-2 grudnia 2019), organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, Center for Hebrew and Jewish Studies, University of Oxford oraz UCL. Zachęcamy, by uczestnicy warsztatu wzięli także udział w konferencji.

Zainteresowanych młodych badaczy prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres: [email protected].

Warsztat będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim. Znajomość języka jidysz i/lub niemieckiego będzie mile widziana.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Muzeum POLIN pokrywa koszty pobytu i wyżywienia na miejscu podczas warsztatu i konferencji. Uczestnicy, którzy nie mają wsparcia swoich instytucji, mogą aplikować o dofinansowanie podróży.

Termin nadsyłania aplikacji: 31 lipca 2019.
 

Organizatorzy konferencji

Warsztat odbywa się w ramach Global Education Outreach Program

Warsztat jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

logo Taube Philantropieslogo William K. Bowes Junior Foundationlogo SZIH

 

Warsztaty są możliwe dzięki wsparciu European Association for Jewish Studies

European Association for Jewish Studies

Zrealizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Załączniki:
  • Application form
    Pobierz plik 150.37 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT