Nauka

1-2.12.2019

Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce

Biographies and Politics. The Involvment of Jews and People of Jewish Origin in Leftis Movements in 19th and 20th Century in Poland - konferencja w Muzeum POLINBiographies and Politics. The Involvment of Jews and People of Jewish Origin in Leftis Movements in 19th and 20th Century in Poland - konferencja w Muzeum POLINBiographies and Politics. The Involvment of Jews and People of Jewish Origin in Leftis Movements in 19th and 20th Century in Poland - konferencja w Muzeum POLINBiographies and Politics. The Involvment of Jews and People of Jewish Origin in Leftis Movements in 19th and 20th Century in Poland - konferencja w Muzeum POLINBiographies and Politics. The Involvment of Jews and People of Jewish Origin in Leftis Movements in 19th and 20th Century in Poland - konferencja w Muzeum POLINBiographies and Politics. The Involvment of Jews and People of Jewish Origin in Leftis Movements in 19th and 20th Century in Poland - konferencja w Muzeum POLINBiographies and Politics. The Involvment of Jews and People of Jewish Origin in Leftis Movements in 19th and 20th Century in Poland - konferencja w Muzeum POLINBiographies and Politics. The Involvment of Jews and People of Jewish Origin in Leftis Movements in 19th and 20th Century in Poland - konferencja w Muzeum POLIN
Opis grafiki: na czerwonym tle biały napis - po lewej strnie w białej ramce: Biographies and Politics, po prawej stronie reszta tytułu konferencji, grafika: Muzeum Historii Żydów Polskich

Celem konferencji jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych. Jednostkowe historie, losy rodzin, kształtowanie się tożsamości politycznej analizowane metodą biograficzną, pozwolą odpowiedzieć na pytania o motywacje polskich Żydów wstępujących do ugrupowań lewicowych.

1-2 grudnia 2019, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy z Polski i zagranicy, zajmujących się badaniami na temat kształtowania się żydowskich tożsamości politycznych w oparciu o źródła biograficzne, takie jak pamiętniki, listy, wspomnienia lub historię mówioną.

Podczas konferencji chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania:

 • Czy żydowskie pochodzenie odgrywało rolę w wyborze drogi politycznej?
 • Co wpływało na przynależność do konkretnego ugrupowania politycznego?
 • W jaki sposób zaangażowanie lewicowe kształtowało stosunek Żydów do rodzących się na tych ziemiach nacjonalizmów i dążeń emancypacyjnych poszczególnych narodów?
 • Jak Żydzi ocenili swoje lewicowe zaangażowanie z perspektywy czasu?


Proponowane zagadnienia:

 1. Biografie: losy indywidualne i zbiorowe żydowskich lewicowców; okoliczności zaangażowania społeczne i polityczne w ruchy i organizacje lewicowe; autoidentyfikacja; alternatywy dla zaangażowania lewicowego; splątane ideologie (np. lewicowi syjoniści); międzypokoleniowy przekaz wartości.
 2. Metodologie: wykorzystanie metody biograficznej, kategorii płci kulturowej, historii mówionej itp.
 3. Ideologie: atrakcyjność idei lewicowych dla polskich Żydów (socjalizm, komunizm, lewicowy syjonizm itd.).
 4. Polityka historyczna i historia kulturowa: odbiór i instrumentalizacja biografii „żydowskich” lewicowców.


Program konferencji opublikujemy w niedługim czasie. 

Chętnie odpowiemy na pytania związane z konferencją: geopconference@polin.pl


Komitet Naukowy:

 • Dr François Guesnet, UCL
 • Prof. Yvonne Kleinmann, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera
 • Dr Agnieszka Mrozik, PAN
 • Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, PAN
 • Prof. Antony Polonsky, Muzeum POLIN
 • Prof. David Rechter, Oxford University
 • Dr Stephan Stach, Muzeum POLIN (sekretarz)
 • Dr Michał Trębacz, Muzeum POLIN

 

W zależności od zapotrzebowania Muzeum rozważy zapewnienie zajęć dla dzieci (4-12 lat) podczas wydarzenia. Chęć zgłoszenia dziecka na zajęcia musi zostać zasygnalizowana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacje dla panelistów:
 
 • Udział w konferencji jest bezpłatny (nie ma opłaty konferencyjnej);
 • Organizatorzy zapewnią nocleg i posiłki podczas konferencji;
 • Możliwość i skala dofinansowania kosztów podróży zostanie ustalona po zamknięciu naboru;
 • Referaty można wygłaszać w języku polskim lub angielskim;
 • Abstrakty należy nadsyłać w języku angielskim;
 • Decyzja w sprawie kształtu publikacji pokonferencyjnej zapadnie po konferencji. Jednak standardem w konferencjach organizowanych w ramach Global Education Outreach Program są publikacje anglojęzyczne.
 

 

 

Organizatorzy konferencji

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

 

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu European Association for Jewish Studies

European Association for Jewish Studies

14.03.2019