Nauka

1.12.2019

Żydowskie biografie, polityka lewicowa i historia emocji

Fotografia z manifestacji pierwszomajowej w SzczecinieFotografia z manifestacji pierwszomajowej w SzczecinieFotografia z manifestacji pierwszomajowej w SzczecinieFotografia z manifestacji pierwszomajowej w SzczecinieFotografia z manifestacji pierwszomajowej w SzczecinieFotografia z manifestacji pierwszomajowej w SzczecinieFotografia z manifestacji pierwszomajowej w SzczecinieFotografia z manifestacji pierwszomajowej w Szczecinie
Fotografia czarno-biała przedstawiająca manifestację grupy Żydów z okazji Święta Pracy 1 maja 1948 r. Fot. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny

Referat Karen Auerbach oparty na ideach zawartych w historii emocji pozwoli nam lepiej zrozumieć, jakie motywacje powodowały osobami pochodzenia żydowskiego angażującymi się w ruchy lewicowe.

1 grudnia (niedziela), godz. 18.00, wstęp wolny

Na podstawie przykładów zaczerpniętych z żydowskich biografii Karen Auerbach opowie o wykorzystaniu historii emocji w badaniu przyczyn zaangażowania Żydów w ruchy lewicowe. Prelegentka nie tylko zachęca do powtórnego przeanalizowania motywacji dokonywanych wyborów, ale także skłania do zastanowienia nad tym, co właściwie sprawia, że jednostki przyłączają się do szeroko pojętych politycznych, społecznych i kulturowych społeczności. Stawia również pytanie o to, w jakim stopniu śledzenie losów jednostki rzuca światło na jej sposób myślenia i dokonywane wybory.

Wykład w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski.

Wydarzenie jest częścią międzynarodowej konferencji naukowej "Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce".

 

Organizatorzy konferencji

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce


Zrealizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu European Association for Jewish Studies

European Association for Jewish Studies

Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Gotteiner institute for the history of the Bund and the Jewish labor movement Uniwersytetu w Hajfie

Gotteiner institute for the history of the Bund and the Jewish labor movement Uniwersytet w Hajfie

07.11.2019