Wykład
13.03.2018

Relacja audio i wideo: Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Mowa nienawiści ma charakter epidemiczny. Wypowiedzi antysemickie, antymuzłumańskie czy homofobiczne w przestrzeni publicznej trwale przekształcają język, jakim ludzie mówią między sobą, obniżają wrażliwość na nienawiść, zwiększają przyzwolenie na przemoc wobec mniejszości.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (13.03.2018):

Mowa nienawiści zasłyszana w otoczeniu odbija się też na zdrowiu psychicznym grup narażonych na mowę nienawiści: imigrantów, mniejszości religijnych czy etnicznych. Wykład przedstawi mechanizmy rozprzestrzeniania się epidemii mowy nienawiści, które odpowiadały za atmosferę Marca 1968 oraz w pewnym stopniu kształtują dyskurs publiczny w Polsce ostatnich lat. 


Michał Bilewicz jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jego badania dotyczą problemów pojednania, mowy nienawiści, dehumanizacji, uprzedzeń i kolektywnych emocji moralnych. Jest współredaktorem numeru specjalnego czasopisma "Journal of Social Issues" (2013) poświęconego następstwom ludobójstwa oraz książki The Psychology of Conspiracy (2015). Jest inicjatorem Polskiego Sondażu Uprzedzeń (w latach 2009, 2013, 2017), pierwszego ogólnopolskiego badania ksenofobii. Przedstawiał wyniki badań dotyczących antysemityzmu na posiedzeniach Komisji Mniejszości Narodowych Sejmu RP. Do roku 2015 zasiadał w Komisji ds. Przeciwdziałania Rasizmowi i Ksenofobii przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Jest wiceprezesem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Forum Dialogu.

 

Wykład jest częścią konferencji Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach i będzie tłumaczony symultanicznie na język angielski.