Spotkanie
22.04.2021 - online

Żydowskie ABC: System gettowy, próba opisu

W nawiązaniu do 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim przyjrzymy się procesowi tworzenia i funkcjonowania gett na ziemiach okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Setki gett na ziemiach polskich i poza nimi posiadało cechy wspólne, ale także różniły się między sobą. Spróbujemy opisać to zjawisko wraz zaproszonym gościem dr Michałem Trębaczem – kierownikiem Działu Naukowego w Muzeum POLIN. 

"Izolowane getto miało być doprowadzone do takiego stanu, aby Żydom zabrakło powietrza do oddychania i by zginęli z głodu" – pisał Emanuel Ringelblum.

Czy wszystkie getta działały tak samo? Świadectwa historyczne mówią o gettach zamkniętych, częściowo lub całkowicie otwartych, o gettach tranzytowych… Podczas rozmowy zastanowimy się, jak wyglądały różne typy getta, na jakich zasadach funkcjonowały i jaki to miało wpływ na życie ich mieszkańców. Wyjaśnimy też, co rozumiemy pod pojęciem systemu gettowego i jaką rolę pełnił w procesie Zagłady Żydów.

Dr Michał Trębacz – kierownik Działu Naukowego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, adiunkt naukowy w Centrum Badań Żydowskich. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię społeczno-polityczną XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów oraz biografistyki.

 

Wydarzenie organizowane z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 
Czytaj więcej o akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile >>

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl