Museum
8.06.2019

Opening of the outdoor installation titled Leśmian’s Meadow

Trzecia edycja instalacji plenerowej Łąka Leśmiana w Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: na pagórkowatym terenie, porośniętym trawą, zbudowane są drewniane podesty. Na podestach siedzą kobiety i mężczyźni - rozmawiają, smieją się, robią zdjęcia. W tle oszklona ściana Muzeum, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

The green area called ‘Leśmian’s Meadow’ located right next to POLIN Museum, will host events dedicated to poetry and yoga, as well as debates on Jewish culture and traditions throughout the entire summer. 

8 June (Saturday), 2PM, free admission