Wydarzenie

Nagroda POLIN 2016 - nominacje

Laureaci i nominowani do Nagrody POLIN 2016
Laureaci i nominowani do Nagrody POLIN 2016 / Winners and nominees of the 2016 POLIN Award, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

6 osób oraz 1 instytucja otrzymały nominację do Nagrody POLIN 2016. Nominacje spośród blisko 200 zgłoszeń dokonanych przez instytucje i osoby prywatne przyznała kapituła konkursu pod przewodnictwem Mariana Turskiego. Nagroda POLIN jest przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Ogłoszenie laureata 2. edycji konkursu nastąpi 20 października w warszawskim Muzeum POLIN.


Wśród blisko 200 zgłoszeń nadesłanych do Muzeum POLIN  znalazło się 88 różnych kandydatów, zarówno osób prywatnych, jak i instytucji. W drugiej edycji konkursu Nagroda POLIN kapituła pod przewodnictwem Mariana Turskiego wyróżniła 6 osób oraz 1 instytucję:

  • Robert Augustyniak, inicjator działań związanych z przywracaniem pamięci o społeczności żydowskiej Grodziska Mazowieckiego;
  • Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla;
  • Aleksandra Markiewicz, twórczyni Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym;
  • Sławomir Pastuszka, społeczny opiekun cmentarza żydowskiego w Pszczynie;
  • Łukasz Połomski, pomysłodawca i założyciel programu historycznego Sądecki Sztetl, który działa w ramach fundacji Nomina Rosae;
  • Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel i animator kultury zaangażowany i pracujący na rzecz dziedzictwa żydowskiego w Lelowie i w Szczekocinach;
  • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku.


W wielu miejscowościach, dużych i mniejszych, ludzie dobrej woli podejmują różnorakie działania na rzecz upamiętnienia historii polskich Żydów. Poprzez ten konkurs chcemy im podziękować i uhonorować, pokazać wszystkim jak ważna jest ich praca. Wybór nie był łatwy -  spośród blisko 200 zgłoszeń w tym roku mogliśmy wybrać zaledwie kilka osób. Jury nominowało sześć osób i jedną instytucję, których działania pięknie wypełniają misję muzeum Polin : przywracają pamięci o historii polskich Żydów i budują wzajemne zrozumienie i szacunek pomiędzy Polakami i Żydami - mówi prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN.

O wyniku konkursu zadecydują członkowie kapituły: przewodniczący Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum POLIN,  Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Grażyna Pawlak, Dyrektor Fundacji im. Profesora Mojżesza Schorra, Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie, laureat Nagrody POLIN 2015, Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” oraz Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Kandydatów do Nagrody POLIN od 22 sierpnia 2016 mogły zgłaszać pełnoletnie osoby oraz instytucje i organizacje za pośrednictwem formularzy elektronicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 września.

- Nagrodę ustanowiliśmy, aby honorować osoby i instytucje, które na różne sposoby służą tym samym celom co Muzeum POLIN. Lokalne inicjatywy miewają nieoceniony wpływ na przywracanie pamięci o historii polskich Żydów i budowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami i Żydami. Zasługują na popularyzowanie i wsparcie, a ich inicjatorzy – na naszą wdzięczność - mówi prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN.

Laureat Nagrody POLIN otrzyma statuetkę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł ufundowaną przez Tomka Ulatowskiego i Ygala Ozechova, Znamienitych Darczyńców Muzeum POLIN. Gala wręczenia nagrody odbędzie się 20 października i rozpocznie obchody „Made in POLIN” – trzydniowego festiwalu organizowanego co roku z okazji rocznicy otwarcia wystawy stałej Muzeum POLIN.

20.10.2016