Muzeum

Europa Nostra 2017 dla Muzeum POLIN

Podczas wieczornej Gali, która odbyła się 15 maja 2017 w Turku w Finlandii, odebraliśmy nagrodę Europa Nostra za realizację programu edukacyjnego "Żydowskie dziedzictwo kulturowe". Nagroda Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017 to najwyższe wyróżnienie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie. Pierwszy raz w historii w kategorii "Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości" nagroda została przyznana polskiej instytucji!

Wyniki konkursu Nagrody Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017 ogłoszone zostały w kwietniu br. wpólnie przez Komisję Europejską oraz Europa Nostra.

Nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony, badań, aktywnej działalności, edukacji, szkoleń i podnoszenia świadomości dotyczącej dziedzictwa kulturowego uhonorowano 29 laureatów z 18 państw. Składające się z niezależnych ekspertów jury przeanalizowało w sumie 202 aplikacje, złożone przez organizacje i instytucje kultury z 39 krajów z całej Europy. 

W uzasadnieniu dla nagrody przyznanej prowadzonemu przez nas programowi "Żydowskie dziedzictwo kulturowe" Jury stwierdziło: "Muzeum, pragnąc edukować i chronić pamięć o społeczności żydowskiej, (…) stworzyło bezpieczną przystań, w której kwitnie dialog międzykulturowy.".

Więcej informacji znajdą Państwo w informacji do pobrania [kliknij, żeby pobrać] >>

 

 

Program "Żydowskie dziedzictwo kulturowe" jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”