Edukacja
Zgłoszenia do 18.10.2021

Praca z migrantami i mniejszościami w Polsce i Norwegii. Wymiana pomysłów, wiedzy i doświadczeń

Centrum Falstad i Muzeum POLIN zapraszają aktywistów i aktywistki oraz edukatorów i edukatorki do udziału w polsko-norweski programie edukacyjnym "Praca z migrantami i mniejszościami w Polsce i Norwegii. Wymiana pomysłów, wiedzy i doświadczeń". Program składa się z dwóch seminariów (jedno w Polsce, drugie w Norwegii).

 • Zgłoszenia do 18 października (poniedziałek), FORMULARZ >>
 • 3-dniowe seminarium w Warszawie, Polska // 5-7 listopada 2021 (wyjazd z Norwegii w dniu 4 listopada)
 • 3-dniowe seminarium w Centrum Falstad, Norwegia // 4-6 marca 2022 (przyjazd z Polski 3 marca)

Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu jest ważną częścią misji obu instytucji, dlatego chcemy stworzyć przestrzeń dla aktywistów i aktywistek oraz edukatorów i edukatorek pracujących z migrantami i mniejszościami w obu krajach, żeby uczyć się od siebie nawzajem, dzielić się doświadczeniem, wiedzą i pomysłami. 

Udział w seminariach będzie okazją do poznania się osób pracujących w obszarze działań dla migrantów i mniejszości w Norwegii i Polsce. Do wspólnej refleksji nad wyzwaniami związanymi z pracą z grupami marginalizowanymi, do omówienia aktualnej sytuacji migrantów i mniejszości w obu krajach, a także do rozwijania kompetencji międzykulturowych.

Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie również okazją do podjęcia ważnego tematu, jakim jest radzenie sobie z trudnymi, stresującymi, a czasem traumatycznymi sytuacjami, które mogą zdarzyć się w pracy aktywistów. Chcielibyśmy zadać pytania, jak chronić się w sytuacjach kryzysowych i jak przeciwdziałać wypaleniu aktywistycznemu oraz umożliwić osobom uczestniczącym i organizatorom podzielenie się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. 

Osoby uczestniczące będą miały również przestrzeń do zapoznania się z zasobami Centrum Falstad i Muzeum POLIN oraz do dyskusji o tym, jak można te zasoby wykorzystać w codziennej pracy organizacji pozarządowych  oraz instytucji pracujących z migrantami i mniejszościami.

Program spotkań

Program składa się z dwóch seminariów oraz opcjonalnych spotkań on-line:

 • 3-dniowe seminarium w Warszawie, Polska // 5-7 listopada 2021 (wyjazd z Norwegii w dniu 4 listopada)

  Podczas seminarium w Warszawie poznamy się oraz spotkamy się z kilkoma organizacjami pracującymi z migrantami i mniejszościami. Będziemy rozmawiać o aktualnej sytuacji migrantów i mniejszości oraz wyzwaniach związanych z pracą organizacji pozarządowych w Polsce. Poruszymy problem wypalenia aktywistycznego działaczy i działaczek, wynikając z doświadczania trudnych, a czasem traumatycznych sytuacji w pracy. I w końcu zdefiniujemy tematy do dalszej dyskusji podczas drugiej części programu w Norwegii oraz podczas opcjonalnych dodatkowych spotkań online.
   
 • 3-dniowe seminarium w Centrum Falstad, Norwegia // 4-6 marca 2022 (przyjazd z Polski 3 marca)

  W Warszawie osoby uczestniczące będą miały możliwość wpłynięcia na kształt seminarium w Norwegii. Poza realizacją planu stworzonego przez osoby uczestniczące, odwiedzimy również organizacje pracujące z migrantami i mniejszościami w okolicach Centrum Falstad. Na zakończenie programu edukacyjnego przedyskutujemy, jak zdobyte doświadczenie można wykorzystać w przyszłości.
   
 • Opcjonalne spotkania online

Szczegółowy program zostanie udostępniony osobom zaproszonym do udziału.

Informacje techniczne

 • Kogo zapraszamy do programu?

Do programu zapraszamy aktywistów i aktywistki oraz edukatorów i edukatorski pracujących z migrantami i mniejszościami w Polsce i Norwegii. Ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc możemy zaprosić do udziału tylko jedną osobę z każdej organizacji/instytucji (8 osób uczestniczących z Polski, 8 osób uczestniczących z Norwegii).

 • Udział w seminarium jest bezpłatny
 • Koszty podróży, wyżywienia i hoteli w Polsce i Norwegii pokrywają organizatorzy. Regulamin >>
 • Zgłaszając się do programu deklarujesz, że weźmiesz udział w dwóch jego częściach (jedna w Polsce i jedna w Norwegii)
 • W przypadku wzrostu zagrożenia epidemiologicznego program częściowo lub w całości odbędzie się on-line
 • Termin zgłoszeń: 17 października 2021
 • Data ogłoszenia wyników rekrutacji:  19 października 2021
 • W razie pytać prosimy o kontakt z koordynatorką programu Magdaleną Dopieralską pod adresem [email protected] 

 

Organizatorzy:

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl