Nauka
Zgłoszenia do 31.10.2022

Nabór na warsztaty GEOP w 2023 roku

Cztery kobiety siedzą przy stole podczas warsztatów naukowych GEOP i rozmawiają.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza badaczy i instytucje badawcze do przesyłania propozycji trzydniowych warsztatów naukowych, które odbędą się w Muzeum POLIN, w ramach Global Education Outreach Program.

Celem programu jest zbudowanie platformy wymiany naukowej i dialogu w obszarze międzynarodowych studiów polsko-żydowskich.

Tematy:

Interdyscyplinarne warsztaty naukowe mogą być poświęcone każdemu tematowi związanemu ze studiami polsko-żydowskimi i należącemu do dziedzin badawczych takich jak historia, kulturoznawstwo, historia sztuki, muzyka, historia w przestrzeni publicznej (public history) muzeologia, studia nad pamięcią. Wysoko ocenione zostaną projekty, które badają temat przyjmując nową, innowacyjną perspektywę, a także warsztaty porównawcze i interdyscyplinarne.

Kryteria oceny:

  • Projekt powinien mieć formę warsztatów naukowych z wydłużonym czasem na dyskusję, prezentujących badania i umożliwiających wymianę poglądów między uczestnikami. Jednakże każdy rodzaj wydarzenia ( projekcje filmowe, debaty, niestandardowe aktywności poza Muzeum) sprzyjające pogłębionej pracy nad tematem oraz większemu zaangażowaniu uczestników są mile widziane
  • W ramach warsztatów powinno zostać zaplanowane jedno wydarzenie otwarte dla publiczności np. wykład specjalny, panel dyskusyjny lub inne przedsięwzięcie wpisujące się w działalność Muzeum.
  • Warsztaty powinny promować wymianę międzynarodową. Program GEOP wspiera współpracę badaczy z Polski i zagranicy, która zapewni rozwój nowej generacji naukowców w dziedzinie studiów polsko-żydowskich. Z tego względu uczestnicy warsztatów nie powinni pochodzić z jednego kraju. Ponadto jest wymagany udział polskich naukowców.
  • Organizatorzy muszą pozyskań partnerów instytucjonalnych, których wkład może być jedynie merytoryczny. Przesyłając propozycję warsztatów, organizatorzy muszą przestawić oficjalne potwierdzenia współpracy od jednego partnera z Polski i jednego z zagranicy.
  • Organizatorzy muszą określić jakie będą rezultaty warsztatów i korzyści dla studiów żydowskich.

 

Wsparcie:

Muzeum zapewnia sale konferencyjne i wsparcie organizacyjne. Dodatkowo aplikujący mogą starać się o dofinansowanie kosztów noclegów i cateringu w wysokości do 7000 dolarów amerykańskich (USD). Jednak wkład finansowy muzeum nie może przekroczyć 50% budżetu całego przedsięwzięcia. Organizator musi zapewnić finansowanie równe (lub wyższe) wkładowi Muzeum.

Proces aplikacyjny i termin nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia w formie formularza do pobrania (formularz w formie dostępnej) oraz listy intencyjne od partnerów instytucjonalnych należy przesłać na adres [email protected] w terminie do 31 października 2022 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 1 grudnia 2022 r.

Przed wypełnieniem formularza aplikacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i przebiegu programu Interdyscyplinarnych warsztatów naukowych GEOP [PDF] >>

Dodatkowe informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można zapoznać się z Najczęściej zadawanymi pytaniami, skontaktować się z koordynatorem warsztatów GEOP pod adresem: [email protected] lub zapoznać się ze stroną programu. Aplikujący mogą skonsultować propozycję warsztatów przed przesłaniem aplikacji.

Sponsorzy:

Realizacja warsztatów jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Logo Global Outreach Program

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH