Wystawy

"Wokół nas morze ognia" – katalog wystawy

Na stole stoi katalog wystawy "Wokół nas morze ognia". W tle ściana w holu głównym Muzeum POLIN.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Publikacja towarzysząca wystawie "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim". Bogato ilustrowane, albumowe wydanie, w którym kilkunastu autorów odnosi się do tematyki wystawy z różnych perspektyw.

W tomie znajdują się teksty wybitnych historyków zajmujących się Zagładą oraz wspomnienia potomków Żydów, którzy przeżyli powstanie w getcie. W części zatytułowanej "Konteksty osobiste" przeczytamy teksty m.in. Hanny Krall, Andrzeja Ledera czy Mikołaja Grynberga.

Pod redakcją Zuzanny Schnepf-Kołacz i Barbary Engelking