Wystawy

HACKING: Pisarze na wystawie

Grupa zwiedzających galerii nr 3 na wystawie stałej w Muzeum POLIN.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Hacking - twórczy komentarz do wystawy stałej Muzeum POLIN. Ideą organizowanego już po raz kolejny hackingu jest zainspirowanie do twórczego komentarza, ingerencji w ekspozycję artystów różnych dziedzin sztuki.

Chcemy by wystawa stała się dla nich punktem wyjścia do rozwoju własnej twórczości – ale także by krytycznie spojrzeli na najważniejszą część muzeum. W tym roku zwiedzający wystawę spotkają pisarzy reprezentujących różne gatunki literackie – od literatury dziecięcej przez reportaż po prozę i dramat. Usłyszymy nowe historie, dla których początkiem będą cytaty z wystawy.

Podczas hackingu zwiedzający będą mogli obejrzeć całość wystawy stałej, jednak w wybranych miejscach znajdą pewne zaburzenia, zmiany – spotkają pisarzy, którzy czekać będą na nich z nowymi, własnymi historiami, dla których początkiem będzie narracja Muzeum POLIN.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy:

  • Justynę Bednarek (22.10),
  • Mikołaja Grynberga (22.10),
  • Magdę Kupryjanowicz (22.10),
  • Marcina Kąckiego (23.10),
  • Andrzeja Stasiuka (23.10).

Pisarzom towarzyszyć będą artyści różnych mediów m.in. improwizator i kompozytor Mikołaj Trzaska oraz rysownik i ilustrator Daniel de Latour.

22-23 października, godz. 15.00-19.00, wystawa stała, wstęp w cenie biletu na wystawę