Dyskusja
17.03.2022 - online

Koszer – jak to się robi?

Ktoś trzyma przed sobą miskę z klopsikami w sosie.
fot. M. Jaźwiecki/Muzeum Historii Żydów Polskich

Wraz z zaproszonymi ekspertkami od koszerności porozmawiamy o tym, czym jest koszerność i skąd się wzięła jej idea w judaizmie. Czy obecnie to głównie tradycja, czy też wielki biznes na globalną skalę? Do dyskusji zaprosiliśmy rabinkę Małgorzatę Kordowicz oraz Kalinę Kościńską, koordynatorkę ds. koszerności w biurze naczelnego rabina Polski. Spotkanie poprowadzi Agata Rakowiecka, szefowa JJC Warszawa, inicjatorka "Boker Tov – koszerne śniadanie".

  • 17 marca 2022, godz. 19.30
  • Transmisja na profilu Muzeum POLIN na Facebooku

Podczas dyskusji skupimy się na praktycznym wymiarze koszerności – liście i rynku artykułów koszernych. Wyjaśnimy, jakie są zasady i wymogi koszerności. Na czym polega nadzór nad produkcją takiej żywności? Czy każdą fabrykę żywności można wykoszerować? Jakie produkty i dlaczego znajdują się na koszernej liście, jak i kto taką listę układa i akceptuje?

Porozmawiamy także o tym, jaki jest związek koszeru z religią. Co dzięki niemu zyskujemy, w sensie duchowym? A może koszer to również wielki biznes, który daje pracę, pieniądze i dziś jest globalnym nowoczesnym przedsięwzięciem?

Uczestniczki dyskusji:

  • Małgorzata Kordowicz – rabinka, posługuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a w Szkole Teologii Żydowskiej Uniwersytetu Poczdamskiego uczy przyszłych rabinów i kantorów;
  • Kalina Kościńska – koordynatorka ds. koszerności w biurze naczelnego rabina Polski.

Prowadzenie:

  • Agata Rakowiecka – szefowa JCC Warszawa, inicjatorka "Boker Tov – koszerne śniadanie".

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl