Wykład
2.03.2017

Relacja wideo: Utracone marzenie. Powojenne żydowskie osadnictwo na Dolnym Śląsku

fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Marzenie o odbudowie życia żydowskiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych pojawiło się jeszcze przed zakończeniem wojny. Tysiące Żydów powracających ze Związku Radzieckiego przywożono pociągami na Dolny Śląsk, aby tam budowali nowe życie. Podczas wykładu dowiemy się, jak z trudem walczono o stworzenie organizacyjnej struktury życia żydowskiego.

Poznamy codzienne dylematy żydowskich rodziców i tożsamościowe rozterki towarzyszące wychowywaniu dzieci. Zrozumiemy jak powtarzające się cyklicznie nasilenia nastrojów antysemickich doprowadziły do upadku tego marzenia i opuszczenia przez Żydów dolnośląskich miast i miasteczek.

Wykład wygłosi dr Kamila Dąbrowska – etnolożka, specjalistka w dziedzinie antropologii pamięci i relacji polsko-żydowskich. Autorka prac o pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, wieloletnia pracowniczka Muzeum POLIN.

Wykład odbywa się w ramach cyklu „Życie przecięte" Żydzi w Polsce 1944-1968.

Nielicznym ocalałym z Zagłady polskim Żydom przyszło odbudowywać swoją egzystencję w zupełnie innej niż przedwojenna rzeczywistości – w nowym ustroju, w nowych granicach, w państwie jednolitym narodowościowo.

Cykl wykładów inspirowany galerią POWOJNIE  na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prezentuje różne aspekty historii Żydów w Polsce po II wojnie światowej: życie społeczne, życie polityczne, religię, kulturę, ruchy migracyjne. Jego tytuł zapożyczyliśmy z książki Joanny Wiszniewicz* ukazującej losy pokolenia Żydów urodzonych i wychowanych w powojennej Polsce, dla których Marzec ‘68 był doświadczeniem generacyjnym. Ważnym wątkiem opowieści będą uwarunkowania polityczne funkcjonowania społeczności żydowskiej i jej konfrontacja z antysemityzmem. Bo to właśnie polityka była determinantą kampanii antysemickiej lat 1967-68, która w praktyce zniszczyła życie żydowskie w PRL.

*Joanna Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008.

W ramach cyklu "Życie przecięte" Żydzi w Polsce 1944-1968 odbędą się następujące wykłady:

 

Patronat medialny

 

Program Obcy w domu. Wokół Marca ‘68 to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN. Jego celem jest przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca '68  pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

Obserwuj nas na facebook.com/obcywdomu.

Patron projektu

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać zaproszenia na wydarzenia naukowe, popularnonaukowe, spotkania
oraz dyskusje organizowane w Muzeum POLIN, zapraszamy do podawania swojego adresu
poczty elektronicznej (po kliknięciu w link poniżej).

TAK, CHCĘ OTRZYMYWAĆ ZAPROSZENIA >>