Wykład

Relacja audio: Żydzi i psychoanaliza - wykład

Zygmunt Freud w otoczeniu innych mężczyzn. Fotografia grupowa.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Żydzi odegrali kluczową rolę w propagowaniu psychoanalizy w polskich środowiskach inteligenckich począwszy od pierwszych lat XX wieku. Na zjazdach polskich neurologów, psychologów i psychiatrów w Warszawie (1909) oraz w Krakowie (1912) wygłoszono kilkanaście referatów na temat psychoanalizy Freuda i Junga, odbyły się też gorące dyskusje na ten temat, co było fenomenem w skali europejskiej.

Wysłuchaj relacji audio z wykładu "Żydzi i psychoanaliza" >>

W okresie międzywojnia zainteresowanie psychoanalizą w polskim środowisku lekarskim nadal było ogromne. Znajdowały one też zwolenników w kręgach literaturoznawczych. Psychoanalizę uprawiano w Szpitalu Starozakonnych na Czystem w Warszawie, zaś kluczową postacią był Gustaw Bychowski, bodaj najwybitniejszy psychoanalityk międzywojnia. Oryginalną wersję psychoanalizy wypracował Roman Markuszewicz, który jako jeden z niewielu polskich psychiatrów pochodzenia żydowskiego przeżył Holokaust. Większość znalazła śmierć w gettach i w obozach zagłady. Dzieła zniszczenia dopełnił komunizm, gdzie psychoanaliza była traktowana jako wsteczna klasowo teoria burżuazyjna. 

Wykład wygłosił prof. Paweł Dybel z Instytutu Filozofii i Socjologii UP w Krakowie oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jego główne obszary badań to filozofia współczesna, teorie psychoanalityczne i filozofia polityczna. Autor wielu publikacji po polsku, niemiecku i angielsku. Stypendysta m.in. Thyssen Stiftung, Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, DFG, The Kosciuszko Foundation, The British Academy, Institut fűr die Wissenschaften vom Menschen.  

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o relacjach polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym, zapraszamy także do galerii "Na żydowskiej ulicy" na naszej wystawie stałej