Goście w muzeum

Projekt "Jesteśmy razem" – wizyty delegacji samorządowych w Muzeum

W ramach projektu "Jesteśmy razem", w dniach 21 i 23 listopada br. Muzeum gościło przedstawicieli władz samorządowych uczestniczących w corocznych edycjach wydarzenia.

Do naszego muzeum zjechały delegacje z miejscowości: Zwoleń, Głowno, Chęciny, Ostrów Mazowiecka, Bodzanów, Mińsk Mazowiecki, Kosów Lacki, Łowicz, Góra Kalwaria, Głowaczów oraz z warszawskiej dzielnicy Wawer.  W spotkaniach uczestniczyli zastępca wojewody mazowieckiego Sylwester Dąbrowski oraz Mirosław Sielatycki, zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawa.

Po przywitaniu przez dyrekcję Muzeum POLIN, delegacje zwiedziły wystawę stałą "1000 lat historii Żydów polskich". Po jej obejrzeniu nasi goście spotkali się z pracownikami Działu Edukacji oraz Działu Marketingu. Celem spotkań było zastanowienie się nad kierunkami rozwoju projektu "Jesteśmy razem" w 2017 roku oraz w latach następnych, w części dotyczącej działalności muzeum na rzecz samorządowców.

Uczestnicy spotkania wypełnili ankiety, na podstawie których zostaną zaprojektowane przyszłe działania adresowane do liderów samorządowych. Cześć wyraziła chęć udziału w pogłębionych badaniach ewaluacyjnych projektu "Jesteśmy razem". Goście zapoznali się z bogatą muzealną ofertą edukacyjną, deklarowali potrzebę uczestnictwa młodzieży z ich terenów w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum oraz konieczność umiejętnej pracy nad lokalną pamięcią historyczną, obejmującą żydowską przeszłość ich miejscowości.