Warsztaty

Od Jośka do Jaśka, czyli o przenikaniu imion i nazwisk w kulturze polskiej i żydowskiej

Grupa osób podczas warsztatów.
fot. Magda Starowieyska

„Zwą go Jasiek. Jakie ma imię żydowskie – nie wie, nie był jeszcze ani razu wołany do Tory”, Sz. Asz, Cadyk wiejski (tłum. M. Friedman).

Podczas warsztatu dowiemy się, jak polskie tradycje dotyczące nadawania imion i nazwisk przenikały do kultury Żydów żyjących na terenie Polski i odwrotnie. Poznamy najczęstsze tradycje dotyczące tworzenia i nadawania imion żydowskich na terenach polskich.