PIYE 2016, grupa młodych ludzi leży na trawie w kole.
PIYE 2016, fot. A. Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży 2017

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży to program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela składający się z dwóch części – pobytu w Polsce i udziale w warsztatach artystyczno-edukacyjnych oraz trzymiesięcznego stypendium w Izraelu

Co robimy w PIYE

Co roku grupa studentów z Polski i Izraela spotyka się w Muzeum POLIN, by wspólnie poprzez udział w warsztatach i zajęciach edukacyjnych porozmawiać o polsko-żydowskiej przeszłości, współczesności, uprzedzeniach i ciekawości siebie nawzajem. Studenci poznają Muzeum POLIN oraz jego najbliższą okolicę, biorą udział w warsztatach i spacerach, ale przede wszystkim pracują nad projektami o charakterze artystyczno-edukacyjnym. Efekt końcowy prezentowany jest publiczności Muzeum oraz jego pracownikom.

W połowie października polscy studenci wyjeżdżają na trzymiesięczne stypendium do Izraela, którego koszty w większości pokrywa Muzeum POLIN. Na miejscu uczęszczają na wybrane zajęcia, kurs języka hebrajskiego oraz biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez uniwersytet. Poza tym sami proponują działania mające na celu promocję wymiany PIYE oraz Polski. 

Nasz cel

Projekt wymiany studenckiej zrodził się w 2006 roku jako pierwsze działanie edukacyjne muzeum. Skierowany jest do polskich i izraelskich studentów. Ma na celu umożliwienie młodym ludziom poznania wielowątkowej polsko-żydowskiej historii i współczesnej kultury Polski i Izraela. Nawiązanie wzajemnych relacji, zawarcie przyjaźni i zdobycie wiedzy są świetną podstawą do aktywnego zaangażowania we wspólne działania, realizowane najpierw w Polsce, a później w Izraelu.

Jak to wygląda w praktyce?

We wrześniu studenci polscy i izraelscy przyjeżdżają do Warszawy na dziesięciodniowy program studyjny (w tym roku ta część jest planowana na 7-18 września 2017, ale ze względów organizacyjnych termin może się przesunąć o 1-2 dni), który odbywa się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jesienią (w połowie października) polscy stypendyści wyjeżdżają na trzy miesiące do Tel-Awiwu, gdzie studiują i mieszkają w uczelnianych akademikach. Uczestnicy mają możliwość wyboru przedmiotów, na które będą uczęszczać. Obowiązkowy jest udział w kursie języka hebrajskiego (można uczęszczać na zajęcia odpowiednie dla swojego poziomu).

Organizator pokrywa koszty: zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników/czek podczas pierwszej części Programu; koszty biletów do i z Izraela, zajęć na Uniwersytecie w Tel Awiwie oraz częściowo koszty akademika w Tel Awiwie.

Uczestnicy/czki programu zobowiązani są do pokrycia kosztów za jeden miesiąc zakwaterowania w akademiku Uniwersytetu w Tel Awiwie (około 550 USD) oraz kosztów ubezpieczenia zdrowotnego w Izraelu (około 100 USD).

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim.

Edycja 2017

W czasie tegorocznej edycji, podczas części odbywającej się w Polsce, uczestnicy będą poznawać oraz poddawać krytycznej analizie wystawę stałą Muzeum POLIN, wezmą udział w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz warsztatach twórczych. Część twórczą chcemy skupić wokół Centrum Informacyjnego – szczególnego miejsca w Muzeum, w którym można znaleźć dostęp do baz danych na temat dawnych sztetli, rodów żydowskich, historii mówionych. Chcielibyśmy, żeby te zasoby stały się ważnym punktem tegorocznej edycji, tematem, od którego uczestnicy wyjdą pracując nad swoimi projektami. Realizacja projektów umożliwi uczestnikom poznanie metod pracy z archiwaliami oraz zgłębienie historii związanych z poszczególnymi miejscami i osobami. Będzie to również okazja do poznania kulis funkcjonowania Muzeum oraz historii i motywacji osób, które je odwiedzają.

Warunki uczestnictwa

Do udziału w wymianie zapraszamy studentów studiów licencjackich oraz studentów pierwszego roku studiów magisterskich, którzy znają język angielski przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym (nie wymagamy certyfikatów) oraz mają średnią ocen minimum 4.0.

 

Relacje z poprzednich edycji:


Projekt jest wspólną inicjatywą Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – instytucji odpowiedzialnej za tworzenie wystawy stałej. Projekt jest finansowany przez pana Ygala Ozechova oraz pana Tomka Ulatowskiego.

Logo Tel Aviv University School for Overseas Students

Załączniki:
  • Regulamin wymiany studenckiej PIYE 2017
    Pobierz plik 419.46 KB / PDF