Muzeum otwarte – edukacja w działaniu

Program rezydencji artystycznych pozwala muzeum gościć polskich i zagranicznych artystów, którzy podejmują w swej twórczości tematykę dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości. Podczas trzytygodniowych rezydencji artyści rozwijają swoje pomysły. Efekty prezentowane są w budynku muzeum i innych przestrzeniach. 

Muzeum otwarte – edukacja w działaniu 2016–2017

W ramach drugiej edycji programu (2016-2017) chcemy kontynuować rozwijaną do tej pory strategię pracy z historią Żydów polskich. Interesuje nas wciąż m.in. krytyczna analiza współczesnej debaty publicznej, pamięci społecznej, żydowskiego dziedzictwa kulturowego, wiedzy i wyobraźni potocznej. Ale także ponadnarodowe praktyki pamięci czy alternatywne polityki historyczne.

W tych obszarach interesują nas projekty skupione na najnowszej historii, tj. po 1989 roku. Chcemy, by ostatnie dekady i polski kontekst lokalny stanowiły dla realizowanych projektów punkt wyjścia. Zachęcamy artystów – przy wsparciu kuratorek projektu – do nawiązywania relacji i do współpracy z lokalnymi społecznościami.

Powstałe w ramach programu prace mają szansę trafić do kolekcji Muzeum POLIN, a także wzbogacić część naszej wystawy stałej, odnoszącą się do współczesnego życia żydowskiego w Polsce.

Rezydencje 2016-2017:


Muzeum otwarte – edukacja w działaniu 2014–2016

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do kwietnia 2016 roku gościło 13 artystów, którzy realizowali projekty związane z dziedzictwem żydowskim w kontekście przestrzeni Muzeum i całego miasta. Projekty odnosiły się do historii i z nią dyskutowały, a przez aktywne metody włączały do działań mieszkańców Warszawy.

Obecność, brak, ślady – te kategorie zostały przyjęte za punkt wyjścia do realizowanych przez artystów projektów. Definiują one historię Żydów polskich nie jako zamkniętą w przeszłości, ale dziejącą się i znaczącą również „tu i teraz”. Obok odniesienia się do różnych etapów obecności Żydów w Polsce interesowała nas także krytyczna analiza współczesnej debaty publicznej, pamięci społecznej, wiedzy i wyobraźni potocznej. Pragnęliśmy, aby międzykulturowa dyskusja nad tymi wątkami wyrosła z polskiego kontekstu lokalnego, ale dzięki spojrzeniu zaproszonych twórców, o różnym zapleczu kulturowym, posługujących się różnorodnymi środkami wyrazu, nabrała znaczenia uniwersalnego.

Chcieliśmy wspólnie zastanowić się, jakie ma dla nas znaczenie żydowskie dziedzictwo, jakie miejsce zajmuje we współczesności, wspólnej i indywidualnej pamięci, codziennym doświadczeniu? A także: czy spojrzenie Innego pozwoli nam dowiedzieć się czegoś więcej o polsko-żydowskich relacjach, o nas samych?  

Wiosną 2016 roku realizacje powstałe w ramach pierwszej edycji programu (13 pobytów twórczych) zaprezentowane zostały na wystawie Obecność/ Brak/ Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie. Ich autorzy poruszają żydowskie wątki tożsamościowe i autobiograficzne, mówią o pamięci o Zagładzie i jej śladach w tkance miejskiej stolicy, a także reinterpretują polsko-żydowskie dziedzictwo kulturowe. 

Rezydencje 2014–2016:

 

Kontakt i informacje: [email protected].

 

Działanie "Muzeum otwarte – edukacja w działaniu" realizowane jest w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe", komponent "Oblicza różnorodności". 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”