Muranów
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Nasze poprzednie działania