Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Archiwum programu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe". 2013-2017

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
06.04.2018